Thursday, 30 September 2010

Migration / Migracion

I have moved from Blogger to Wordpress because I find the formatting to be easier and the whole service to be more diverse. The name of the blog is the same, find it in: ideasonliberty.wordpress.com

Kam kaluar nga Blooger tek Wordpress sepse redaktimi eshte me i lehte dhe i gjithe sherbimi me i llojllojshem. Emri i blog-ut nuk ka ndryshuar, gjejeni tek: ideasonliberty.wordpress.com

No comments:

Post a Comment